Aktuálna téma

V záujme pacienta alebo pacient ako rukojemník?

Možno sa Vám alebo niekomu z Vašich blízkych už stalo, že Vám lekár vydal liek priamo na ambulancii. Nemuseli ste ísť s receptom do lekárne a zaplatiť poplatok za recept ani zákonom stanovený doplatok a nedostali ste žiaden daňový doklad. Účastníci tohto konania ho prezentujú ako konanie v záujme pacienta.

Možno Vám nie sú známe nasledovné skutočnosti:

  • Lekár na vydaný liek vystavil recept a odniesol ho do konkrétnej lekárne.
  • Lekárnik dohodnutý s lekárom si týmto spôsobom zvýšil obrat.
  • Lekárovi z takéhoto konania vyplývajú rôzne benefity.

 
 Je to skutočne v záujme pacienta alebo je pacient len nevedomým rukojemníkom v tejto nelegálnej  hre?

Lieky viazané na lekársky predpis možno vydávať len v nemocničných lekárňach, vo verejných lekárňach a v pobočkách verejných lekární, pričom vydávať humánne lieky je oprávnená len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore farmácia.

Zákon neumožňuje lekárom vydávať lieky v ambulanciách, pokiaľ nie sú označené ako bezplatná lekárska vzorka.  Lekár tým porušuje zmluvu so zdravotnou poisťovňou pričom mu hrozí pokuta alebo rozviazanie zmluvy.

Zákon neumožňuje lekárnikovi „batôžkovať lieky“ po ambulanciách. Toto konanie je neetické a je v rozpore so zmluvou, ktorú má lekáreň uzavretú so zdravotnou poisťovňou.

Elektronické pobočky zdravotných poisťovní umožňujú poistencovi bez osobnej návštevy poisťovne veľmi jednoduchým spôsobom  zriadiť užívateľský účet a dať si z neho zaslať výpis. Možno by ste boli prekvapení, aká zdravotná starostlivosť Vám bola poskytnutá, či v ktorej lekárni ste si vybrali liek.

V prípade, že Vám ako pacientovi táto pozícia z etických dôvodov nevyhovuje, môžete sa nahlásením toho konania obrátiť na:

  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • Zdravotnú poisťovňu
  • Slovenskú lekárnickú komoru

alebo anonymne vyplniť nižšie uvedený formulár.

Celý článok si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.

 

Meno lekára ktorý vám liek vydal

Názov lieku

Vaša správa